חומרים מרוכבים – סוגי מבנים

יתרון הכיווניות

הגיאומטריה של סיבים בחומר מרוכב משמעותית התכונות מכניות גבוהות יותר לאורך הסיבים, ולא לרוחבם.
זה מוביל למבנה אנ-איזוטרופי שלא כמו מתכות,התכונות המכניות של מרוכבים עשויים להיות שונים מאוד בכיוונים שונים.
משמעות הדבר היא כי חשוב מאוד להבין בשלב התכן, הן את סוגי, גודל וכיוון של הכוחות הפועלים.
כאשר משתמשים באנאיזוטרופיות בתבונה מקבלים יתרון מאוד משמעותי בו ניתן לשים את החומר הנכון רק במקום ובכיוון הנדרש.

מבנה מונוליטי

חומרים מרוכבים עשויים משכבות של בדים מונחות זו על גבי זו בכיווניות שונה.
מבנה אשר עשוי כולו משכבות של בדים אשר עשויים להיות עשויים מחומרים שונים נקרא מבנה מונוליטי.
מבנים אילו אופייניים למוצרים דקים מאד או למוצרים הנושאים עומס גבוה באופן קיצוני שורש של כנפיים , שדריות של כלי שייט.
Monol

מבנה כריך

מבנים מנוליטיים יכולים להיות חזקים אך סובלים מקשיחות נמוכה עקב עובי הדופן הנמוך יחסית ובדרך כלל מחזקים אותם על ידי מסגרות וקורות.
מבנה כריך מכיל שני "סקינים" חזקים המופרדים בינהם בחומר ליבה אשר מגדיל את העובי במינימום משקל ולמעשה מתקבלת קורת I .
Sandwich

 

bannew