מחזירים אלקטרומגנטיים – רפלקטורים

רפלקטור הוא מכשיר המהווה חלק מאנטנה. הרפלקטור מחזיר גלים אלקטרומגנטיים. חומרים מרוכבים מציעים מגוון יתרונות על פני מבני מתכת מסורתיים בבנייה של מחזירי גל. מודולוס הגבוה הספציפי של תוצאות חומרים מרוכבים בבניית מחזירי קלים יותר ונוקשים ו-CTE הנמוך של חומרים אלה מניב מבנים יציבים תרמית.

 

 

bannew